NEADRO,o.s.

  • věnuje se tématu rovného postavení žen a mužů ve společnosti
     

  • podporuje  informovanost v oblasti profesního a osobnostního růstu občanů
     

  • v rámci celoživotního vzdělávání nabízí vzdělávací programy, semináře pro pracovníky ve zdravotnictví, v pomáhajících profesích, ve školství a široké veřejnosti
     

  • zabývá se poradenskou a psychoterapeutickou činnností